1717400672467 cr

Spotkanie z pracownikiem OREW – wykład o zespole Aspergera

 24.05.2024 r. uczniowie klas 1a, 1d, 1p i 2p brali udział w wykładzie dotyczącym zespołu Aspergera. Naszym gościem była Pani Marta Dadia – pracownik OREW w Zamościu, która przekazała uczniom informacje jak funkcjonują uczniowie/uczennice w spektrum autyzmu, jakie są różnice w sposobach myślenia, odczuwania i przetwarzania informacji, oraz jakie trudności szczególnie społeczne mają osoby w spektrum. Celem spotkania było szerzenie wiedzy wśród uczniów na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu, jak i budowanie akceptacji dla neuroróżnorodności.